Cẩu tự hành UNIC

Cẩu tự hành UNIC ngày càng phổ biến trên thị trường, cẩu tự hành unic được thiết kế chắc chắn, đa dạng tải trọng như: cẩu unic 2 tấn, cẩu unic 3 tấn, cẩu unic 4 tấn, cẩu unic 7 tấn, cẩu unic 10 tấn,....