https://www.google.com/maps/place/K4,+Giang+Bi%C3%AAn,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0640997,105.9061628,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135a9ba4ae031bd:0x51bacb848b606d6f!8m2!3d21.0640947!4d105.9083515

Liên hệ

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *